Hollanderclub Nederland

waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

Hokbezoek 

Hokbezoek Wezep. 
Het derde hokbezoek dit jaar op zaterdag 17 mei was net als de vorige twee een groot succes. Veel belangstelling van ervaren, minder ervaren fokkers, maar ook ook van enkele jonge konijnenliefhebbers die waren meegekomen. Het weer zat natuurlijk ook mee, mooier kon het haast niet. We werden 's morgens ontvangen door Gerrit & Lammy Bos en Lennard Edelenbos. Eerst aan de koffie met een aantal heerlijke versnaperingen, buiten op het terras. Volop gelegenheid om rustig bij te praten en ervaringen uit te wisselen. 
Vervolgens naar achteren. Gerrit en Lennard hebben beide hun eigen stal met prachtige, ruime hokken. Lennard heeft voornamelijk zwarte Hollanders. Meteen komen er een paar dieren van ongeveer gelijke leeftijd op tafel. Lennard vindt het moeilijk om de dieren op jonge leeftijd te selecteren. Hij zet ze samen op tafel om de onderlinge verschillen goed te kunnen zien en van daaruit conclusies te trekken. Steeds worden dan de beste dieren aangehouden. Vooral letten op goede achterhanden, en kijken of de dieren misschien iets knieën vertonen. Door ze bij elkaar op tafel te zetten komen de verschillen beter naar voren. Een lastig punt in de fokkerij is de open nek, dit is moeilijk weg te fokken. Ook vindt Lennard dat verschillende van zijn dieren een wat lichte oogkleur hebben. Dus werd het tijd om een dier van een andere fokker in te kruisen om dit te verbeteren. En passant merkte Lennard op dat hij naast zwart wellicht ook ijzergrauw gaat houden. Wanneer hij naar de fokkerij van Gerrit kijkt, met de vele verschillende wildkleuren, dan is alleen zwart toch wat saai, liet hij zich ontvallen.

Gerrit heeft zich toegelegd op konijngrijs. De dieren moeten zwart gepunte dekharen hebben, een geel-bruine tussenkleur en een blauwe grondkleur. Gerrit vindt zijn konijngrijzen te donker en ook zijn er verschillen in tussen- en grondkleur. Op advies van anderen heeft hij ander bloed ingekruist. Te beginnen met blauwgrijze van Eric Moerman en een konijngrijze ram van Gerrit van Veen. Vervolgens heeft hij - meer als eigen idee - een bruingrijze ram van Wim Lindeboorm aangeschaft om die in te zetten. De jongen uit deze kruisingen worden steeds teruggezet op konijngrijs. Zodoende heeft Gerrit nu 4 verschillende lijnen konijngrijs. Verschillende jongen van deze lijnen kwamen op tafel en werden uitvoerig besproken. Van konijngrijs is bekend, dat de dieren na iedere verharing steeds iets zwarter worden en de buikkleuir wat witter. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Bij de F2 dieren uit (blauwgrijs x konijngrijs) x konijngrijs bleek de tussenkleur nagenoeg verdwenen te zijn. Terwijl uit de lijn met bruingrijs de dieren wel een mooie tussenkleur blijken te hebben. Prachtig om te zien hoe Gerrit en Lennard beiden met duidelijke doelen voor ogen met de Hollanderfokkerij bezig zijn.

We vervolgden ons hokbezoek naar Johan en Mirjam ten Hove. Johan is al jaren geleden begonnen met de driekleur Hollanders. Aanvankelijk met wisselend succes. Hij vond het moeilijk om een goede stam op te bouwen, er waren o.a. problemen met de oogkleur en soms met ogen die moeilijk of te laat open gaan. Maar met collegiale ondersteuning van o.a. Wim Lindeboom en overname van dieren van Lennard Zoet gaat het duidelijk beter. Sowieso is de uitwisseling tussen de groep driekleur fokkers erg groot en dat is natuurlijk een goede zaak wanneer fokkers elkaar onderling op weg helpen. Samen kom je vaak ook verder en bereik je uiteindelijk ook meer. Zo bleek dat van de 3 fokrammen van Johan er dit voorjaar maar liefst 2 waren uitgeleend aan andere fokkers. Johan fokt nu met 4 voedsterlijnen en constateert dat er in een periode van pakweg 10 jaar veel is verbeterd. De fokkerij begint meestal rond de kerst, zodat eind januari de eerste jongen geboren worden. Johan vindt dat een voedster 5-6 jongen goed moet aankunnen, dat is een belangrijk selectiecriterium. Hij heeft het idee dat de levensduur van zijn dieren mettertijd is toegenomen. Ook het karakter van de dieren is belangrijk. De voedsters krijgen 2-3 nestjes per jaar. 
Johan voert zijn dieren 1 keer daags, dieren met jongen worden tweemaal daags gevoerd. De dieren krijgen veel hooi. Hij heeft eenmaal dikke buiken ziekte in zijn stal gehad. Beter meer hooi en wat minder brok aldus Johan, dan blijven de dieren gezonder.

Hierna ging het in colonne naar Gerrit en Hennie Kwakkel, waar we buiten op het terras de innerlijke mens konden versterken met een heerlijke lunch met soep, broodjes, kroketten, frikadellen, etc. Er was meer dan genoeg. Na de maaltijd, verplaatsten we ons achter in de tuin waar de dieren op tafel kwamen. Gerrit had eerder die dag de indruk gewekt dat hij niet zoveel dieren had. Echter van achter uit de tuin kwamen steeds weer nieuwe dieren op tafel. Gerrit is begonnen met driekleur blauw en hij toonde ons een prachtige ram, Thijmen genaamd. Een fraaie ram die op de shows doorgans met 95 - 96 punten naar huis gaat. Misschien iets lang, zoals Gerrit zei, maar alles was wel in de juiste proporties en het dier toonde een prachtige uitstraling. Omdat Gerrit de dieren graag iets korter en geblokter ziet, heeft hij dit voorjaar een driekleur bruine ram van Eric Moerman gebruikt. Veel mooi getekende jonge dieren kwamen op tafel, zowel driekleur bruin als driekleur blauwe dieren. Een nog erg jonge driekleur blauwe sprong er duidelijke uit, mooi kort type, met ook een mooie brede voorhand en een mooi kopje. Zo'n diertje moet natuurlijk nog helemaal uitgroeien. Duidelijk werd ook dat bij deze keurslag de dieren overwegend wat fijner zijn dan bijv. bij de zwarte kleurslag. Ook hier dus volop stof tot discussie over de fokkerij, de selectie en hoe er gericht aan verbetering gewerkt wordt.

Al met al een zeer geslaagd hokbezoek. Altijd weer een mooie gelegenheid om eens bij de ander in de stal te kijken en te zien hoe ieder op zijn/haar eigen manier, de een met veel ruimte, de ander met beperkte ruimte, de hobby beoefent en beleeft. Ook werden bij de afsluiting nog enkele suggesties meegegeven aan de organisatie en het bestuur. Zo moet het ook, we zien graag leden die kritisch blijven meedenken.

 

Hotôtdag bij familie Kluin
Op 26 april was een speciale dag georganiseerd voor Witte van Hotôtfokkers en keurmeesters bij de familie Kluin in Wenum Wiesel, zo ongeveer op loopafstand van de manege waarin jaarlijks de prachtige Midden Veluwe Show wordt gehouden. De familie Kluin is zoals bekend zeer betrokken bij de Witte van Hotôts, maar er zijn ook veel andere dieren te vinden. Echte dierenliefhebbers dus. De dag was tot in de puntjes voorbereid door Herman, zijn familie en Jan Mars.
Het selecte gezelschap van Hotôtfokkers en keurmeesters heeft zich intensief bezig gehouden met vele aspecten van de Hotôtfokkerij. Centraal stond deze dag type & bouw en pels. Voor de middag werd in twee groepen drie dieren beoordeeld op de twee genoemde onderdelen. Herman zou Herman niet zijn om er voor te zorgen dat er grote verschillen in de dieren zat wat type & bouw betreft zodat het gewenste “walsvormige” type goed tot zijn recht zou komen. Ook in de pels was er grote variëteit om de discussie te voeren welke pels er bij de Hotôts verlangd wordt.
Veel discussie was er vervolgens over de oogomzoming. Met betrekking tot de breedte van de oogomzoming zijn de meningen wat verdeeld en is de beleving dat de minimum breedte van 3 mm echt het minimale is. Als dit nog minder wordt blijft er niets meer over en zeker als er met dit soort dieren gefokt wordt is maar de vraag of we daar verstandig aan doen. Aangaande de ideale breedte wordt meer gedacht aan een breedte van 5 tot 6 mm.
Er is nog veel werk te doen binnen de Hotôtfokkerij. Deze dag heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen en het zou heel mooi zijn wanneer het kleine clubje enthousiaste fokkers er een aantal collega’s bij krijgt. Aan het enthousiasme van de familie Kluin zal het zeker niet liggen.
Meer over deze boeiende dag in de Nieuwsbrief van mei.

  

Hokbezoek Piet van Pelt en Simon Tak
Zaterdag 3 mei werden we allerhartelijkst ontvangen door Piet van Pelt en Joke van Paassen in Rockanje, op hun prachtige nederzetting Unmoarelnist midden in de weilanden en akkers. De appelschimmel Welsh-ponies vrolijk dravend in de wei, kijk maar eens op hun website www.unmoarelnist.nl, beslist de moeite waard. 
Na de ontvangst met koffie en een heerlijke door Joke gebakken appeltaart, togen we naar de konijnenstal met ca. 40 ruime hokken. Piet is een echte dierenliefhebber, dat kun je aan alles merken, hoe hij over zijn dieren praat, ermee omgaat, etc. Jaren geleden fokte hij Tans, maar sinds 2008 zijn er overwegend Bruine Hollanders in zijn stal. Af en toe gebruikt hij een zwarte Hollander om een diepere bruine kleur te krijgen. Dit leidde meteen tot interessante discussies. Niet iedereen van de aanwezigen is voorstander om met een andere kleur in te kruisen, maar juist door eindeloos selecteren proberen de kleur te verbeteren. Dat bracht ons meteen op het thema van de dag: Hoe selecteer je als fokker? Piet begint al vroeg met selecteren, hij doet dat in eerste instantie op tekening, vervolgens op type en bouw. Op een leeftijd van ruim 4 weken kun je al een goed beeld krijgen van type en bouw van de jonge aanwas. Op een leeftijd van pakweg 2-3 maanden is dat nagenoeg niet mogelijk. Piet noemt dat de slungelfase. De fokkerij gaat het gehele jaar door. Piet past zoals zoveel fokkers familieteelt toe, maar zorgt er wel voor om niet te ver daarin door te gaan. Doe je dat wel dan ontstaan er toch problemen, te beginnen met het gebit. Dat moet je voor blijven. Elke paar jaar zorgt Piet daarom voor verversing, recent met 2 zwarte Hollanders om ook de kleur te kunnen verbeteren. 
Piet is erg zuinig op zijn dieren en merk je hoe hij de dieren hanteert. Hij kan er dan ook niet goed tegen wanneer bijv. een aandrager op de show of een keurmeester de dieren niet goed hanteert. We kregen een heuse demonstratie van Piet hoe de dieren naar zijn mening gehanteerd moeten worden. Ook besteedt hij veel aandacht aan het verzorgen en show klaarmaken van zijn dieren, zoals hij ons liet zien.

Rond het middaguur vertrokken we naar Wouwse Plantage naar Hollander fokker Simon Tak. Echtgenote Riet had ondertussen voor een uitgebreide Brabantse koffietafel gezorgd. Voor degene met flinke trek was er vlees en ander beleg in overvloed. We lieten het ons dan ook prima smaken. 
Simon is 5 jaar geleden opnieuw begonnen met de Hollanderfokkerij. Daarvoor is hij meer dan 40 jaar actief geweest als fokker van Duitse Herders. Hij heeft een diervoederbedrijf gerund dat een aantal jaren geleden is overgenomen door zijn zoon die tevens een dierenpension runt. Op zijn 65ste kreeg Simon een dragende Hollander voedster van Hollander fokker Van Es, waarmee de Hollanderfokkerij is begonnen. Simon heeft de beschikking over ruim 40 hokken, hij houdt zich bij één kleur, nl. zwart. De afstamming wordt allemaal keurig bijgehouden in stamboomoverzichten. Simon doet dat handmatig op papier, anderen gebruiken hiervoor een stamboomregistratie programma zoals Zooeasy. Simon is begonnen met een aantal dieren van verschillende fokkers, zoals Theo Arts, Jilles Koornneef, Wil van der Zalm en Coen van Slooten. Door gerichte fokkerij en strenge selectie is het goed gelukt om progressie te bereiken. Wat is de beste weg hierin? Ook bij Simon staan type en bouw voorop, bij de aftekening komt er nog steeds een portie geluk bij. Wel heeft hij liever een aantal goed getekende dieren in een nest dan één mooie toevalstreffer. Ook hier weer boeiende discussies over hoe je het beste je doel kunt bereiken. Opvallend waren een aantal prachtige veelbelovende jonge dieren met mooie oren en prima oorstructuur. Jan Derksen constateerde dat er duidelijk sprake is van progressie over een aantal jaren, en dat wil je toch als fokker. 
Na afloop nog even een korte rondleiding door het dierenpension Hoevekestijn. Indrukwekkend, die vele mooie ruime en schone hokken met een flinke uitloopruimte. Het is duidelijk dat hier goed voor de dieren wordt gezorgd. In de kantine werd onder het genot van een drankje de dag door voorzitter Jan Derksen afgesloten met uiteraard een hartelijk dankwoord aan Piet van Pelt en Joke van Paassen en aan Simon en Riet Tak.

  

Hokbezoeken 2014
In 2014 wil het bestuur en de FTC de volgende hokbezoeken organiseren.
- 26 april 2014. Witte van Hotôt dag bij de fam. Kluin te Apeldoorn.
- 3 mei 2014.    Hokbezoek Zuidwest bij Piet van Pelt (Rockanje) en Simon Tak (Wouwse Plantage).
- 17 mei 2014.  Hokbezoek bij L. Edelenbos, J. ten Hove en fam. Kwakkel te Wezep.
- 24 mei 2014.  Hokbezoek bij W. van Dijk te Rhenen en G. van Amerongen te Veenendaal. Geannuleerd!
Zij die belangstelling hebben kunnen zich hiervoor uiterlijk tot 1 maart 2014 opgeven.  Na 1 maart wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het programma. De kosten bedragen € 5,- per persoon. U kunt zich opgeven bij:
Wim Lindeboom,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Tel. 0578-695573
Jan G. Derksen,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Tel. 0575-552848

Hokbezoeken 2013
In 2013 zijn we te gast geweest bij Imke Oostra en Coen van Slooten in Friesland en een week later bij Gerrit Wormgoor en Herman Oonk in de Achterhoek. Twee bijzonder geslaagde dagen waarop we niet alllen veel hebben kunnen zien maar ook interessante discussies hebben gehad over het opbouwen van een stam en over lijnenteelt. In de Nieuwsbrief van december 2013 is het volgende verslag opgenomen. Lees meer