Hollanderclub Nederland

waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

FOKKERSDAG

Zeer geslaagde Fokkersdag 2013

In zijn openingswoord stond voorzitter Jan Derksen uitgebreid stil bij een aantal ontwikkelingen binnen onze hobby en met name binnen de Hollanderclub.
Een grote opkomst vandaag met bijna 300 dieren in de kooien en heel bijzonder maar liefst 28 Witte van Hotôts. De extra aandacht voor dit ras o.a. in de media, maar zeker ook de reis naar Zwitserland om gezamenlijk nieuw fokmateriaal aan te schaffen, lijkt te worden beloond. Ook bij de keurmeesters is er meer belangstelling voor de Witte van Hotôt. Klaas Cats gaat op de fokkersdag samen met enkele keurmeesters aan de slag om de keuring van de Witte van Hotôt op een hoger peil te krijgen.
Onze beide clubshows van het afgelopen seizoen waren zeer geslaagd. Weliswaar wat minder dieren, maar prima kwaliteit. Bijzonder was het feit dat Coen van Slooten, gelijk vorig jaar, beide clubshows won met hetzelfde konijn. Een opmerkelijke prestatie! Lang geleden, in 1995, heeft Henk Lentz het ook gepresteerd om beide clubshows te winnen.

Dit jaar waren de hokbezoeken een groot succes, op 25 mei bij Ymke Oostra en Coen van Slooten en een week later in het oosten van het land bij Gerrit Wormgoor en Herman Oonk. Op beide dagen veel belangstelling en geanimeerde discussie en uitwisseling van ideeën en ervaringen. Bertus Lanting besteedde op beide dagen extra aandacht aan het opzetten van een goede stam middels lijnenteelt; bijzonder interessant.
De Foktechnische commissie is actief en werkt goed samen met het bestuur. Een aantal malen per jaar worden allerlei zaken aangaande de Hollander en Hotôt fokkerij doorgenomen en worden adviezen verstrekt aan het bestuur en worden samen met het bestuur activiteiten georganiseerd zoals de keurmeesterdag en de hokbezoeken. Wel zou de FTC graag nog meer worden gevoed met vragen vanuit de fokkers.
Het aantal leden zit net boven de 200 en dat is al lange tijd zo! Waar we elders horen van dalende ledenaantallen, weten we het binnen de Hollanderclub goed op peil te houden. Ook recent zijn er weer enkele nieuwe leden bijgekomen.
Financieel staan we er goed voor, ofschoon we de laatste paar jaar wel steeds een stukje interen op onze reserves. Dat komt vooral door de hoge kosten van de Nieuwsbrief (in kleur) en dan met name de portokosten die de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. Het bestuur zal met voorstellen komen aangaande het financieel beleid voor de komen jaren.
Het bestuur heeft samen met de FTC het keurmeesterbeleid voor de toekomst aangescherpt. Belangrijk daarbij is om de kwaliteit op een hoger peil te krijgen en om meer binding en betrokkenheid bij de Hollanderclub en haar activiteiten te bewerkstellingen. De leden stemden in met het nieuwe keurmeesterbeleid.

De vergadering verliep vlot en in een goede, open sfeer. De aanwezige jubilarissen werden gehuldigd: Jan Krijthe voor zijn 50 jarig lidmaatschap en Gerrit Grievink en Theo Janssen voor hun 25 jarig lidmaatschap van de Hollanderclub.
Na afloop van de keuring werd de veiling gehouden, een niet meer weg te denken activiteit op onze Fokkersdag. Veilingmeester Theo Janssen had zijn zaakjes goed voorbereid met het versturen van extra informatie voor aanvang van de fokkersdag. Voor het eerst werd een koppel Witte van Hotôts geveild, ze kwam uit de stal van de fam. Kluin. Er was veel belangstelling voor, ook vanuit België, en er werd zelfs telefonisch meegeboden. Ook voor twee bruine Hollanders van Wopke Bekema en een ijzergrauwe Hollander van Anton Meekma was veel belangstelling. Ook hier werd weer meegeboden via telefonisch contact. Het pronkstuk van de veiling waren 2 aquarellen die beschikbaar waren gesteld door Harmpje de Jong, voormalig keurmeester en Hollanderfokker. Vooral het prachtige schilderij met 3 blauwe Hollanders was erg gewild en maakte de veiling bijzonder spannend: bleef de aquarel in Nederland of ging hij toch naar België? Keurmeester Eddy Depermentier bleef stug volhouden en wist uiteindelijk Jan Posthumus te overtroeven met het finale bod van 220 euro.

De eindkeuring aan het eind van de middag was uiteraard weer bijzonder spannend. Jan Fokkema werd winnaar van de oude dieren met een blauwe ram. Bij de jonge dieren ging de kampioenstitel naar Piet van Pelt met een bruine Hollander. Helmer Kwakkel werd kampioen van de jeugd met een driekleur blauwe ram. Bij de Witte van Hotôts had de Comb. Kluin het mooiste dier van de keuring.

De foto’s van de kampioenen vindt u op de volgende link: Foto’s Kampioenen.
Wilt u meer foto’s zien, ga dan naar de link: Fotoreportage Fokkersdag 2013

Ben Meijer