Verenigingsinformatie

 

Het bestuur van de Hollanderclub bestaat uit de volgende personen

 

 Voorzitter

 Secretaris

 Penningmeester

 J.G. Derksen

 W.J.G. Basoski

 F.A.J.M. Oude Elferink

 Zutphenseweg 83

 Koolzaadakker 3

 Grindweg 85

 7251 DJ Vorden

 8091 ML Wezep

 8485 JE Munnekeburen

 t: 0575-552848

 t: 038 – 3761412

 t: 0561 - 481481

 e: jan.g.derksen@kickxl.nl 

 e: w.basoski@chello.nl

 e: Frans@OudeElferink.nl

 

 

 

 Lid

 Lid

 Lid

 H.G. Wagenmans–Vrugteveen

 J. Slendebroek

 J. Koornneef

 Schuilenburg 70

 Voorstraat 14

 Violierenweg 207

 8103 RD Raalte

 8277 AK Grafhorst

 2665 MV Bleiswijk

 t: 0572 – 361244

 t: 038 - 3312312

 t: 010 – 5213978

 e: hg.wagenmans@hotmail.com

 e: jslendebroek@hetnet.nl

 e: jilles.koornneef@hotmail.com

 

 

 

 Lid (Nieuwsbrief & website)

 

 

 B.J.M. Meijer

 

 

 Het Wapenschild 45

 

 

 8255 DP Swifterbant

 

 

 t: 0321 – 322082

 

 

 e: benmeijer@chello.nl

 

 

 

 

 

                                         

Aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris dhr. W.J.G. Basoski, zij krijgen dan van de secretaris een welkomstpakket toegezonden.

De contributie bedraagt € 15,00 per jaar voor seniorleden en € 5,00 per jaar voor juniorleden.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL84 INGB 0004 3185 00, ten name van  Hollanderclub te Munnekeburen.

 

 

Clubshows

De Hollanderclub heeft kent 2 clubshows, nl. de

Noordshow te Zuidlaren,

Champion Show (voorheen KleindierenExpo) te Nieuwegein.

Er is een uitvoerig prijzenpakket beschikbaar gesteld voor de beide clubshows.

Voor de Open tentoonstellingen zijn geldprijzen beschikbaar.
Voor het complete overzicht van het prijzenschema zie: Prijzenschema 2012

 

 

Nieuwsbrief Hollanderclub

Het bestuur van de Hollanderclub brengt tweemaal per jaar (mei en december) een uitvoerige Nieuwsbrief uit. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de jaarlijkse Fokkersdag, clubshows, bijzondere thema’s, ingezonden stukken van de leden. De agenda en bijbehorende stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering worden ook in de Nieuwsbrief gepubliceerd. Kopij voor de Nieuwsbrief kan worden gemaild naar: benmeijer@chello.nl

 

 

Terug