Fraaiste Hollander op de KleindierenExpo 2007
Blauwe jonge ram van Wil van der Zalm


 

Korte impressie van de Kleindieren Expo 2007 

Zo, de KleindierenExpo zit er weer op. Elk jaar weer een belevenis op zich waar veel fokkers met spanning naar uitkijken. Zo vergaat het mij althans wel en ik neem er graag een paar vrije dagen voor op. Bij het inkooien op woensdagavond voelde je meteen al de goede sfeer, hoewel alles nog niet klaar was. De kooien voor de eregalerij voor de Eeuwlingen waren nog niet opgesteld, dus de meegebrachte dieren moesten nog maar een tijdje in de kist blijven zitten. Sommige Russenfokkers hadden de nodige moeite om de kooien van hun dieren te vinden. Maar dat waren maar kleine bijkomstigheden.

Donderdagmorgen bij de aanvang van de keuring was alles prima voor elkaar; de koffie en de broodjes gingen er goed in. Het Hollanderkamp was goed vertegenwoordigd met de keurmeesters Wim Lindeboom, Bertus Lanting en Thomas Kingma die samen 221 Hollanders en Hotots te keuren kregen. Zij werden daarbij geholpen door Janneke Slendebroek, Gert Jan Groenhof, Cees Kroon, Wil van der Zalm, Wim Vianen, Piet van Eersel, John Basoski en Ben Meijer. Halverwege de keuring samen koffiedrinken, wat bewijst dat er een grote saamhorigheid is. Mooie gelegenheid om ervaringen en belevenissen uit te wisselen.

De keuring had een vlot verloop. Thomas Kingma had duidelijk de grootste klasse: hij keurde alle zwarte Hollanders, maar liefst 89! Bertus Lanting keurde de Witte van Hotots en verder de blauwe en bruine Hollanders, Wim Lindeboom zorgde voor de keuring van de overige kleuren. Bij de eindkeuring ging het om een zwarte jonge ram van Theo Janssen, een blauwe jonge ram van Wil van der Zalm en een madagascar jonge ram van Ben Meijer. Hoewel de beide andere dieren er ook mochten zijn, waren de keurmeesters het er snel over eens dat de blauwe jonge ram van Wil van der Zalm de mooiste was. Omdat het alle drie rammen waren, was daarmee meteen de mooiste zwarte en niet zwarte ram bekend. Vervolgens moest de mooiste voedster worden uitgezocht. Op tafel kwamen een ijzergrauwe van Janneke Slendebroek, een zwarte van Cees Kroon en een blauwe van Wil van der Zalm. De keus ging naar de blauwe voedster van Wil van der Zalm. Toch een hele prestatie om zowel de beste Hollander ram als ook de beste Hollander voedster te brengen en dat allebei in een niet zwarte kleurslag. Wil, van harte proficiat!
Bij de Witte van Hotots werd een jonge voedster van B. Herrema de beste van het ras. Op de eindkeuring moesten zowel de Witte van Hotot als ook de blauwe Hollander het helaas afleggen tegen de overige tekeningdieren. Winnaar in die groep werd een prachtige Rijnlander van de bekende topfokker H.G. Philipse.

Tijdens de opening op vrijdagavond werd onze erevoorzitter Jan Zijlstra onderscheiden voor de vele verdiensten die hij heeft gedaan voor de Kleindierenfokkerij. Achter de schermen is Jan nog steeds volop actief in het Kleindieren gebeuren en reist hij op zijn leeftijd, vaak ook s avonds laat, nog heel wat af voor allerlei besprekingen. Jan was duidelijk verrast door de eer die hem te beurt viel.

Tussen de kooien vang je veel op. Natuurlijk waren er ook opmerkingen over de kopplaat van de winnende blauwe Hollander van Wil van der Zalm, die ronder had gekund; op de foto is het ook te zien. Maar iedereen zou maar wat graag zon topper in zijn hokken willen hebben! De oorkondes die aan alle Hollander inzenders beschikbaar werden gesteld vielen in de smaak. Frans Oude Elferink, die hier flink wat tijd in had gestoken, kreeg duidelijk eer van zijn werk. We kregen zelfs te horen dat ook niet inzenders graag zon oorkonde hadden ontvangen. Ja, maar die oorkonde was nou net bedoeld om het aantal inzendingen te stimuleren, dus

Wat het aantal inzendingen betreft, 195 Hollanders, hadden we toch wat hogere verwachtingen. Het aantal was zelfs nog iets lager dan vorig jaar en dat in het jaar dat de Hollander 100 erkend is! Het blijft gissen hoe dat komt, het aantal leden is al jaren vrij constant, dus daar ligt het niet aan. Een schone taak voor het bestuur om zich daar eens over te buigen. Het aantal Witte van Hotots was daarentegen wel aanmerkelijk hoger dan vorig jaar: 26 nu ten opzicht van 15 vorig jaar. Een prima resultaat, die stijgende lijn moeten we zien vast te houden.

Tijdens de Expo zijn er verschillende dieren van eigenaar verwisseld en zijn goede fokdieren voor een tijdje in bruikleen gegeven aan collega-fokkers. Dat is ook een van de  mooie kanten van onze hobby, elkaar helpen. Tussen de kooien ook al weer verschillende verhalen opgevangen over veelbelovende nestjes jonge Hollandertjes. De Expo 2007 is nog maar koud voorbij of men is al weer vol energie en overgave bezig met de basis voor het komende tentoonstellingsseizoen. Het zou toch fantastisch zijn wanneer we zowel op de Noordshow als op de KleindierenExpo zon 250 Hollanders en Witte van Hotots in de kooien weten te krijgen!

Fotoreportage KleindierenExpo 2007

Swifterbant, januari 2007
Ben Meijer.

Terug