KleindierenExpo 2009

Bij de opening van de KleindierenExpo 2009 kon voorzitter Jan Kamps een groot aantal fokkers en belangstellenden welkom heten. Uiteraard werd op gepaste wijze stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Jo Vanhommerig; hij heeft bijzonder veel betekend voor de kleindierensport en genoot ook internationaal veel waardering en respect.

Jan Kamps vertelde dat er dit jaar weinig minder dieren waren dan andere jaren, ondanks het verschuiven van een week waardoor de Expo wel erg kort op de Noordshow zat. Hij was zeer ingenomen met de vele aandacht in de media en zei bijzonder trots te zijn op het team van vele vrijwilligers die deze show mogelijk maakten. Er waren weer veel mensen aanwezig bij het opbouwen, zodat om ongeveer 14.00 uur de hal al grotendeels klaar was. Ook werden de vele sponsors uitdrukkelijk bedankt. Zonder hen is een dergelijke show niet rond te zetten. Neem alleen al de kosten van de hal van zo’n 40.000 euro, en zet dat af tegen 7.000 dieren maal 4,50 euro inschrijfgeld, dan weet iedereen dat daar nog veel bij moet. “Dit jaar is misschien wel het een na laatste jaar in Veemarkthal, maar misschien duurt het door de economische crisis nog wat langer” blikte de voorzitter al weervoorzichtig vooruit.

Eregast Urs Freiburghaus, President van de Entente, was via bemiddeling van Jo Vanhommerig naar Nederland gekomen om de officiële opening van deze KleindierenExpo te verrichten en de ereprijzen uit te reiken. Winnaar bij de konijnen was Henk Philipse die met zijn Klein Lotharinger het predikaat  1e U met maar liefst 98˝ punten wist te behalen. Met hetzelfde dier had hij 2 weken daarvoor ook al de Noordshow op zijn naam geschreven. Een  bijzondere prestatie!

 

De Hollanders en de Witte van Hotots vielen qua aantal dieren toch wat tegen. Met een ledenbestand van rond de 200 moet het toch mogelijk zijn om tegen de 300 dieren in de kooien te krijgen. Vijf jaar geleden hadden we nog 225 Holanders in de kooien, gemiddeld genomen was dat ruim 1 per lid. Dit jaar waren 161 Hollanders en 22 Witte van Hotots ingeschreven. Wanneer de Hollander fokkers gemiddeld per lid evenveel dieren zouden inzenden als de Hotot fokkers, dan zouden we 2 tot 3 keer zoveel dieren in de kooien hebben dan de laatste jaren het geval is. Dat zou een pracht festijn zijn!!

Maar terug naar de keuring van de Hollanders en de Witte van Hotots. Doordat Thomas Kingma om gezondheidsredenen moest afzeggen, was de indeling enigszins gewijzigd. Clubkeurmeester Wim Lindeboom was gelukkig nog beschikbaar. Hij heeft samen met Anne Bakker en Klaas Cats de Hollanders en Hotots gekeurd. Klaas Cats keurde de Witte van Hotots en de Hollanders in de kleuren blauw, driekleur zwart en blauw, madagascar, isabella en beige. Anne Bakker keurde de zwarte en haaskleur Hollanders. Wim Lindeboom kreeg, nadat hij de ijzergrauwe Vlaamse Reuzen had gekeurd, de Holanders in de kleuren konijngrijs, ijzergrauw, bruingrijs, blauwgrijs, gouwenaargrijs, blauwgrauw, bruin, oranje en chinchilla op tafel. Assistentie werd verleend door Janneke Slendebroek, Wil van der Zalm, Frans Oude Elferink, Gerrit van Veen, Geert Jan Groenhof, Ben Meijer, Cees Kroon en John Basoski. Het gezamenlijk koffiedrinken en eten, wat we andere jaren altijd gewend zijn te doen, lukte dit jaar helaas minder goed. Dat kwam vooral door de files waardoor niet iedereen op tijd kon beginnen, bovendien had Wim met zijn groep eerst nog de handen vol aan de Vlaamse Reuzen verderop in de hal.

 

Klaas Cats begon met de Witte van Hotots en trof er verschillende dieren aan met behoorlijk aanslag aan voetzolen en soms nog wel meer. En jonge voedster van L. Vorstenbosch werd de mooiste Witte van Hotot met predikaat 1e F 95˝  punten. Zijn mooiste Hollander werd een blauwe oude ram van Wil van der Zalm met predikaat 1e F 96 punten. Deze Hollander die imponeerde door zijn prachtige stelling is al vaak in de prijzen gevallen en wist eerder al het predikaat U te verwerven. Anne Bakker kon niet veel F predikaten kwijt aan de zwarte Hollanders, de kwaliteit viel hem toch wat tegen. Hij maakte een zwarte jonge voedster van Cees Kroon de mooiste van zijn keuring met predikaat 1e F 96 punten. Wim Lindeboom koos voor een ijzergrauwe jonge ram van Janneke Slendebroek met predikaat 1e F 96˝ punten.

Bij de eindkeuring bleek al snel dat de zwarte voedster toch niet kon tippen aan de andere twee. De blauwe ram was op dek nog niet goed doorgehaard, wat ook van een afstand goed te zien was. Uiteindelijk kwamen de keurmeesters overeen om de ijzergrauwe ram van Janneke Slendebroek de mooiste Hollander te maken. Een bruine jonge ram van Remond de Maayer werd de mooiste van de jeugd met ZG-92˝.

 

De eindkeuring van de konijnen vond pas laat in de middag plaats. Er ontstond enig oponthoud doordat de geluidsinstallatie het verschillende keren liet afweten. In de groep tekeningrassen moest de ijzergrauwe Hollander helaas genoegen nemen met een laatste plaats. Toch wel zuur dat we zo laag eindigen terwijl we qua aantal veruit de grootste zijn in de groep tekeningrassen. Winnaar bij de tekeningrassen werd de Klein Lotharinger van H.G. Philipse (tevens algemeen kampioen van de Expo), gevolgd door een kleurdwerg met Hotottekening van Combinatie Kerssens, een Japanner van Combinatie Schram en een Papillon van J.F. Verrips.

 

Fotoreportage van Wil van der Zalm en Ben Meijer

 

Swifterbant, januari 2009,
Ben Meijer

 

Terug