De Foktechnische Commissie van de Hollanderclub

 

In 2002 heeft het bestuur van de Hollanderclub een Foktechnische Commissie ingesteld.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Wim Lindeboom (voorzitter),

Theo Janssen,

Bertus Lanting,

Jan Mars,

Ben Meijer (namens bestuur, secretaris).

 

De Commissie heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

1.       Het op begrijpelijke wijze informeren van de leden van de Hollanderclub en anderen over:

 

2.       Het geven en voorbereiden van adviezen over het ras voor:

 

De Foktechnische Commissie vergadert minimaal twee keer per jaar. Tijdens de fokkersdag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden.  

Terug