KleindierenExpo 2004

Voor foto’s van Wil van der Zalm en Ben Meijer kijk op Fotoreportage BTT 2004

 

 

Het zou een keuring worden met variabele aanvangstijden. Door het slechte weer en de lange files, de totale lengte bedroeg die ochtend meer dan 500 km!, begon het allemaal wat later en rommeliger dan gepland. Maar tussen 9 uur en half 10 waren de meeste keurmeesters geassisteerd door aandragers en schrijvers toch begonnen met de keuring. Voor de Hollanders was die eer toebedeeld aan Wim Lindeboom, geassisteerd door Wil van der Zalm en Wim Vianen, Gerrit Stoelhorst geassisteerd door Gerrit Groenhof, Cees Kroon en Jan van Kruistum en Thomas Kingma die werd bijgestaan door Piet Dekker en Ben Meijer.

Maar liefst 226 Hollanders moesten worden gekeurd, een prachtig aantal, 56 meer dan vorig jaar! Gerrit Stoelhorst keurde de jonge zwarte rammen en voedsters, Wim Lindeboom de driekleuren zwart, bruin en blauw, verder madagascar, blauw, bruin, oranje, chinchilla, gouwenaar en beige. Thomas Kingma keurde de oude zwarten en de overige kleuren: gouwenaargrijs, konijngrijs, bruingrijs, blauwgrijs, ijzergrauw, bruingrauw, blauwgrauw en isabella.

 

Tijdens de koffiepauze vroegen we ons af waar Jan van Kruistum bleef. Niemand had wat hem gehoord of gezien. Cees Kroon had zijn taak zolang overgenomen, zodat Gerrit Stoelhorst toch aan het werk kon. Jan, die anders altijd voor elke keurmeester en helpers voor de nodige versnaperingen zorgt, werd node gemist. Rond de klok van elven kwam Jan eindelijk aanzetten, hij zat in die lange file van Arnhem naar Utrecht. Eerst een praatje en de keumeesters en helpers voorzien van een zakje snoepgoed, dan pas aan de koffie waar hij duidelijk aan toe was.

 

Thomas Kingma was als eerste klaar met zijn keuring, hij had van meet af aan het tempo er goed inzitten. De fraaie gouwenaargrijze jonge ram van Gerrit van Veen werd de mooiste van zijn keuring. Thomas vertelde me dat hij bijzonder veel waardering heeft voor deze kleur. De mooiste op 1 na werd de jonge bruingrijze ram van alweer Gerrit van Veen. Opvallend was een Hollander die erg bevuild was door diarree, het rook niet bepaald fris. Het diertje is uit voorzorg – na eerst gekeurd te zijn, want daar heeft de fokker recht op aldus Thomas – afgevoerd naar de ziekenboeg. Ook troffen we een enkel diertje aan die aan buik op de plaats van de onderband erg dun behaard was. Dat werd dan ook op de beoordelingskaart vermeld.

 

De mooiste Hollander van de keuring van Wim Lindeboom was een jonge madagascar ram van Hendrik ter Heide. Er zaten sowieso veel knappe madagascars (12 maal predikaat F op 24 dieren!). Gerard Revenberg, een ervaren fokker van de madagascar kleurslag, had maar liefst 4 maal predikaat Fraai en 1 maal ZG op rij. Een prachtige klasse aldus Wim Lindeboom. De mooiste op 1 na werd de jonge gouwenaar voedster van Wil van der Zalm.

 

Keurmeester Gerrit Stoelhorst had zijn handen vol aan de jonge zwarten. Ook hij werd 's ochtends geplaagd door de files en begon daardoor flink wat later dan de meeste andere keurmesters en had dus van meet af aan al een forse achterstand. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij als laatste van de Hollanderkeurmeesters zijn mooiste dier kon brengen. Uiteindelijk maakte hij de jonge zwarte voedster van Ab Wesseling de mooiste van zijn keuring. De mooiste op 1 na werd de jonge zwarte ram van Jan van Kruistum.

 

.Dan nog het gezamenlijk uitzoeken van de mooiste Hollander van de KleindierenExpo 2004. Er kan er toch maar één de mooiste worden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat onze keurtafels al weer weg waren, werd aan de keurmeester naast ons, die 2 tafels had, gevraagd of we er even eentje mochten gebruiken. Dat werd ons bepaald niet in dank afgenomen. Goede omgangsvormen zijn kennelijk niet iedereen gegeven! Onze keurmeesters lieten zich echter niet van de wijs brengen en na veel wikken en wegen en onderlinge discussie werd de jonge gouwenaargrijze ram van Gerrit van Veen tot allermooiste van de aanwezige Hollanders benoemd. Deze prachtige ram zal al wel vaker hoge ogen hebben gegooid bij eerdere tentoonstellingen. Later hoorden we dat partner Janneke Slendebroek de mooiste van de zilvervossen had. Het werd dus dubbel feest in Kampen.

 

De gouwenaargrijze mocht dus verhuizen naar de eregalerij waar de winnaars van alle konijnenrassen waren opgesteld en waaruit uiteindelijk de Algemeen Kampioen KleindierenExpo 2004 moest worden gekozen. Toch wel een fraai gezicht om alle raskampioenen zo opgesteld te zien. Het is alleen wel een heel tijdrovende kwestie om uiteindelijk de kampioen te kunnen aanwijzen. Binnen de groep tekeningrassen moest onze rasvertegenwoordiger – de gouwenaargrijze van Gerrit van Veen – toch anderen voor laten gaan zoals de bijzonder fraaie groot Lotharinger en de prachtige Rijnlander die uiteindelijk werd uitgeroepen tot Algemeen Kampioen Konijnen van de BTT en die dan ook het felbegeerde predikaat U kreeg toebedeeld.

 

De keurdag zelf heb ik evenals die van vorig jaar, als een gezellige, maar ook leerzame dag ervaren die ik eigenlijk niet wil missen. Er wordt flink doorgewerkt, maar tussendoor is er toch ook voldoende tijd voor een praatje en een bakkie. De middagmaaltijd – boerenkoolstamppot met worst voorafgegaan door een borrel – smaakte ook prima. Toch een hele organisatie om zo’n grote groep op tijd van eten en drinken te voorzien. Sowieso verdient de hele groep helpers en opbouwers, laten we ze maar vrienden van de BTT noemen, in mijn ogen een flinke pluim! Velen hebben er een of meerdere vrije dagen voor genomen. Zij zorgen er toch maar voor dat wij met z’n allen kunnen genieten van dit prachtige Kleindieren spektakel.

 

Oud-voorzitter Jan Zijlstra kwam ook kijken. Jan had de taak op zich genomen om foto’s en ander materiaal beschikbaar te krijgen voor de Foktechnische Commissie. Jan – een echte kleurenkenner bij uitstek – was dan ook bijzonder geïnteresseerd in de keuring van Wim Lindeboom en Thomas Kingma.

 

Tussen de kooien hoorden we dat Albert Bijlsma in Friesland fraaie resultaten heeft geboekt met zijn jonge ram 3WY-404. 1e F op de Jongdierenrendag, daarna maar liefst 3 maal U op rij, op de clubshow in Oosterwolde, de provinciale bondstentoonstelling in Franeker en de Kampioenstentoonstelling van Friesland in Ureterp op 21 januari. Helaas zat deze ram niet in Utrecht, had achteraf wel gekund volgens Albert, want hij was nog steeds bikkelhard.

 

Een minpunt tegen het einde van de show was het feit dat fokker Piet Dekker zijn mooie zwarte ram 3KF-104, uit kooinr. 2672 is kwijtgeraakt. In de kooi daarnaast, nr. 2673, zat een jonge zwarte ram van A. Meems die weliswaar was verkocht maar niet was opgehaald. Kennelijk heeft de koper de ram uit de verkeerde kooi meegenomen. Ondanks herhaalde keren omroepen is het Piet niet gelukt zijn ram weer terug te krijgen. Hopelijk komt dat alsnog weer goed.

 

Tijdens de KleindierenExpo 2004 hebben we ook 6 nieuwe leden kunnen inschrijven: Ivo Willemsen uit Zevenaar, Josefien Diever uit Ansen (Dr.), Wim van Dijk uit Rhenen, W. Brink uit IJsselmuiden, M. v.d. Marel uit Maasdijk en J. Westerveen uit Giethoorn. We heten ze natuurlijk van harte welkom  in de club.

 

 

Hieronder volgt een opsomming van de mooiste per kleurslag.

Konijngrijs:                     kooi 2604    1F    A.L.M. Kors

IJzergrauw:                     kooi 2614    1F    Theo Janssen

Bruingrijs:                       kooi 2619    1F    Gerrit van Veen

Blauwgrijs                      kooi 2626      G    D. Grau

Gouwenaargrijs:             kooi 2628    1F    Gerrit van Veen

Bruingrauw:                    kooi 2635    1ZG  Eric Moerman

Blauwgrauw:                  kooi 2636      G    Henk Lentz

Zwart, ram oud:             kooi 2646    1F    Wil van der Zalm

Zwart, voedster oud:      kooi 2651    1ZG  Cees Kroon

Zwart, ram jong:            kooi 2670     1F    Jan van Kruistum

Zwart, voedster jong:     kooi 2705     1F    Ab Wesselink

Bruin:                             kooi 5639      F     Evert Dirksen (jeugdlid).

Blauw:                           kooi 2734     1F    G.T.J. Pieper

Oranje:                          kooi 2752     1F    Henk Lok

Chinchilla:                      kooi 2755     1F    Cees van de Burg

Driekleur zwart:             kooi 2764     1ZG  Lennard Zoet

Driekleur bruin:              kooi 2766     M     E. Rignalda

Driekleur blauw:             kooi 2767    1ZG  Hendrik ter Heide

Madagascar:                  kooi 2786    1F     Hendrik ter Heide

Isabella:                         kooi 2801    1F     Evert Jan Kip

Gouwenaar:                   kooi 2807    1F     Wil van der Zalm

Beige:                            kooi 2811    1ZG  Wil van der Zalm

 

 

Voor meer foto’s van Wil van der Zalm en Ben Meijer kijk op Fotoreportage BTT 2004

 

De keurmeesters Kingma, Lindeboom en Stoelhorst hebben toegezegd een verslag te schrijven over de keuring van de Hollanders op de KleindierenExpo. Dit verslag zal in de eerstvolgende Nieuwsbrief, die in mei zal verschijnen, worden gepubliceerd.

 

Ben Meijer. 

 

Laatste nieuws:

Piet Dekker heeft zijn ram weer terug. Door inzet van o.a. Tentoonstellingsbestuur en collega fokkers slaagde Piet erin om zijn mooie zwarte ram weer terug te krijgen en om te ruilen tegen de ram die werkelijk was verkocht. Deze was na afloop van de KleindierenExpo door de vervoerders weer teruggebracht naar de oorspronkelijke eigenaar. Die moest dus ook weer worden opgehaald. Al met al een hoop getelefoneer en geregel. Maar na een flinke reis richting Belgische grens was Piet dan ook bijzonder verheugd dat hij na anderhalve week het dier weer mee naar huis kon nemen.

Ben Meijer, 10-2-2004.

 

Terug